PS ZEPS

Otpadna voda koju prikupi kanalizacioni sistem u Budvi se prazni u jamu pumpne stanice PS03_Zeps. PS Zeps je objekat gabaritnih dimenzija u osnovi 7,90 m x 11,90 m, koji se sastoji od podzemnog i nadzemnog dijela, a ukupna bruto površina objekta iznosi 121,1 m2. U nadzemnom dijelu objekta nalazi se prostorija za smještaj elektro opreme, a u suterenu su smješteni crpilište sa kotom dna – 2,25 mnm i mašinska hala u kojoj se nalaze 3+1 pumpna agregata, snage po 90 kW, protoka po 147 l/s. Za mehaničko prečišćavanje otpadne vode ugrađene su rotirajuće rešetke za grubu rešetku, model PWL Procat ® IG cirkulacione rešetke na grabulje. Rešetke kombinuju prednosti rotirajućih sistema rešetki sa funkcionalnom mehanikom i nagnutim, segmentisanim i zamjenjljivim poljem rešetki, da bi se dobio najveći mogući, slobodan prosjek protoka.

U samoj nosivoj čeličnoj konstrukiciji poređani su pokretni lanci sa pokretnom jedinicom, jedinicom za napajanje i jedinicom za pogon. Na pokretnom (vučnom) lancu konvejera montirane su ploče za čišćenje čiji je broj prilagođen potrebi. Polje rešetke kontinuirano se čisti pomoću kamiona sa raonikom pri čemu se sadržaj sa rešetke transportuje do mjesta izbacivanja. PWL Procat ® okretajuća rešetka radi bez sadržaja vode za prskanje i neosjetljiva je na šut i pijesak. Otpadna voda iz pumpne stanice se prepumpava do sabirne pumne stanice Budva preko cjevovoda 630x37,4 PE100 .