Cjevovodi

 

Gravitacioni cjevovod PPOV – podmorski ispust 

 Ukupna dužina gravitacionog cjevovoda iznosi 2071.89 m DN 800 .Podmorski dio cjevovoda proteže se u dužini od 540.40m, posmatrano od granice izmedju morskog vodenog ogledala i pjeskovitog dijela plaže pa do mjesta gdje gdje se  spaja na postojeći podmorski ispust  2x DN500.

 

Potisni cjevovod PS 03 Zeps – PS 12 Budva

 Potisni cjevovod od PS ''Zeps'' do PS'' Budva'' je dužine oko 1714.31m DN630.

 

Potisni cjevovod PS 04 Belvi – PS 12 Budva

 Potisni cjevovod od PS ''Belvi'' do PS'' Budva'' je dužine oko 1119.20m DN560.

 

Potisni cjevovod PS Budva – PPOV Budva

 Potisni cjevovod od PS ''Budva12'' do PPOV-a je dužine oko 966m DN710.