Kontakt informacije

Direktor, Služba za i opšte i pravne poslove i Služba za finansije i razvoj se nalaze na adresi Akademija znanja – C3, dok se tehnička služba nalazi na adresi Omladinskih brigade bb Vještica Budva.

Otpadne vode d.o.o. Budva

Omladinskih brigada bb, Bečići

85310 Budva, Crna Gora

Izvršni direktor:

Milivoje Radulović, dipl.ing.

Rukovodilac tehničke službe:

Rajko Vujović, dipl.ing.el.

Rukovodilac službe za opšte i pravne poslove:

Svetlana Dragović, dipl.prav.

Rukovodilac službe za finansije i razvoj:

Bojana Rucović, dipl.ecc.