Javne nabavke

Javna nabavka je skup poslova i aktivnosti koje sprovodi naručilac, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama radi nabavke robe, vršenja usluga ili izvođenja radova, za koje su obezbijeđena sredstva, bez obzira da li robe, usluge ili radovi imaju javnu namjenu. Sve objave u vezi sa javnim nabavkama moraju biti u skladu sa načelom transparentnosti zakona o javnim nabavkama. Transparentnost se ostvaruje objavljivanjem u elektronski sistem javnih nabavki - CEJN, dokumentacije neophodne za sprovođenje i realizaciju postupka javne nabavke.

Ugovori