PS BELVI

Otpadna voda koju prikupi kanalizacioni sistem u Bečićima se prazni u jamu pumpne stanice PS04_Belvi. PS Belvi je objekat dimenzija u osnovi 7,40 x 10,90 m i izgrađen je u dva nivoa, podzemnog i nadzemnog dijela, ukupne bruto površine 105,5 m2. U nadzemnom dijelu objekta se nalazi prostorija za smještaj elektro opreme, a u podzemnom dijelu su crpilište sa kotom dna – 2,40 mnm i mašinska hala za smještaj glavne mašinske opreme. U okviru pumpne stanice instalirana su 3+1 pumpna agregata, snage po 75 kW, protoka po 112,5 l/s. Za ekonomoično usitnjavanje čvrstih i razornih materija kao što su tkanina, smeće i sl., kao i u cilju efikasne zaštite pumpi i komponenti sistema od začepljenja, blokade i oštećenja, kod objekta PS Belvi je ugrađen „macerator“ (nož-drobilica). Drobilica model XRL 186-780 QD, proizvođača Vogelsang, ima sledeće tehničke karakteristike: maksimalan protok: 60 m3 /h i dimenzije otvora:435 x 780 mm. Otpadna voda iz pumpne stanice se prepumpava do sabirne pumne stanice Budva preko cjevovoda 560x33,2 PE100 .