Izvještaji akreditovanih laboratorija za 2021.

Evidenciju količine i kvaliteta komunalnih otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent, dužno je da vodi privredno društvo, odnosno, drugo pravno lice registrovano za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda koje vrši njeno ispuštanje.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužno je da podatke iz evidencije ovog zakona dostavi organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i privrednom društvu registrovanom za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu. Objedinjene podatke iz člana 16 st. 1 i 2 ovog zakona, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice registrovano za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda dostavlja organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i Ministarstvu i objavljuje na svojoj internet stanici do 28. februara tekuće za prethodnu godinu.

Društvo Otpadne vode na svojoj internet stranici objavljuje sve izvještaje akreditovanih laboratorija koje se odnose na kvalitet otpadne vode, mulja, buke i vazduha.

Interni izvještaji za 2021.

Društvo posjeduje interne izvještaje, saglasno internoj laboratoriji i programima Bericht i W&I