Kontaktirajte nas ako imate pitanja u vezi sa našim uslugama.

Telefon :+38233473414
Fax:+38233473414

Adresa:

Omladinskih brigada bb,Bečići
85310 Budva

E-mail: [email protected]

Informacije o društvu:

PIB: 03304388

PDV: 81/31-06665-2

Izvršni direktor:

Milivoje Radulović, dipl.ing.
e-mail: [email protected]

Rukovodilac tehničke službe:

Rajko Vujović, dipl.ing.el.
e-mail: [email protected]

Rukovodilac službe za opšte i pravne poslove:

Svetlana Dragović, dipl.prav.
e-mail: [email protected]

Rukovodilac službe za finansije i razvoj:

Bojana Rucović, dipl.ecc.
e-mail: [email protected]