Kontaktirajte nas ako imate pitanja u vezi sa našim uslugama.

Telefon :+38233473414
Fax:+38233473414

Adresa:

Omladinskih brigada bb,Bečići
85310 Budva

E-mail: [email protected]

Izvršni direktor:

Goran Pejović, dipl.ing.maš.
e-mail: [email protected]

Tehnički direktor:

Rajko Vujović, dipl.ing.el.
e-mail: [email protected]

Rukovodilac sektora za opšte i pravne poslove:

Svetlana Dragović, dipl.prav.
e-mail: [email protected]

Rukovodilac finansijskog sektora:

Bojana Rucović, dipl.ecc.
e-mail: [email protected]